Ranking after 9th round. Chess championship of St.Petersburg. Boys up to 18.No. PNo. Name            Score WP  SB   PS  rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  8 Zakurdayev Mihail   88 KM 7.5 45.0 35.75 41.0 2251 2421 +1.62
 2.  1 Matlakov Maksim   91 KM 6.5 51.0 35.75 36.0 2319 2372 +0.65
 3.  24 Syerov Maksim     90 KM 6.0 49.0 31.75 31.0 2096 2375 +3.39
    9 Akimov Dmitriy    89 KM 6.0 44.5 28.75 28.5 2238 2286 +0.44
    6 Ivanov Alyeksyey    87 KM 6.0 43.0 28.25 27.0 2253 2298 +0.51
    4 Abramov Valyentin   86 KM 6.0 41.0 25.00 26.0 2275 2254 -0.28
 7.  12 Kulikov Evgyeniy   86 KM 5.5 45.5 23.25 29.5 2193 2252 +0.73
    13 Princyev Igor`    86 KM 5.5 44.5 26.50 26.5 2185 2315 +1.28
    3 Barbickiy Alyeksyey  86 KM 5.5 40.5 24.00 24.0 2276 2199 -0.50
 10.  5 Rumyancyev Anton    87 KM 5.0 43.0 21.25 24.0 2267 2225 -0.58
    16 Malahov Igor`    89 KM 5.0 42.0 21.25 27.5 2169 2293 +1.21
    20 Gyerasimov Yuriy    89 KM 5.0 41.5 21.50 25.5 2138 2234 +1.06
    17 Krilov Konstantin  87 KM 5.0 41.5 20.75 23.0 2156 2282 +1.32
 14.  23 Orlov Olyeg      87 KM 4.5 47.5 21.75 24.0 2112 2157 +0.46
    30 Zakurdayev Dmitriy  89 KM 4.5 46.5 20.25 28.0 0000 2226 2226
    34 Paharyev Vadim    87 KM 4.5 43.5 22.00 26.0 0000 2209 2209
    2 Nikitin Alyeksyey   86 KM 4.5 42.5 19.50 25.0 2278 2206 -0.80
    11 Davidov Andryey    88 KM 4.5 42.5 16.75 26.0 2225 2120 -0.92
    10 Pankov Gyerman    89 KM 4.5 40.5 18.25 26.5 2234 2108 -1.10
    18 Barhudaryan Rafael`  91 KM 4.5 38.0 15.50 19.0 2147 2135 -0.18
    22 Frolochkin Vladimir  89 KM 4.5 37.5 12.25 19.5 2129 2081 -0.44
    19 Fyedorov Glyeb     86 KM 4.5 36.5 15.50 20.5 2146 2195 +0.42
 23.  21 Molchanov Fyedor    86 KM 4.0 43.0 17.25 18.5 2130 2167 +0.38
    26 Vorob`yev Dmitriy   90 KM 4.0 40.5 13.50 17.0 2087 2141 +0.48
 25.  33 Myelyekyescyev Igor`   88 KM 3.5 40.0 14.00 19.5 0000 2106 2106
    7 Brindin Alyeksyey   87 KM 3.5 39.5 16.00 20.5 2251 1924 -2.10
    14 Kosaryev Dmitriy   90 KM 3.5 34.0 11.75 17.5 2180 2066 -1.14
    25 Gusyev Kirill     88 KM 3.5 34.0 10.25 15.0 2091 1981 -1.01
    32 Kulikov Nikolay   89 KM 3.5 33.5 11.25 14.5 0000 2015 2015
    15 Yakovlyev Yuriy     89 KM 3.5 30.0  8.25 15.0 2177 1988 -1.54
 31.  29 Olyeynik Alyeksandr  90 KM 2.5 37.0  7.25 13.0 2046 1974 -0.83
    27 Klimov Dmitriy    86 KM 2.5 34.5  8.25 13.0 2077 2012 -0.70
    28 Lobanov Konstantin  87 KM 2.5 30.0  6.25  7.0 2073 1818 -1.94
 34.  31 Zalazayev Evgyeniy   89 KM 1.5 34.0  6.00 10.5 0000 1888 1888