Ranking after 9th round. Chess championship of St.Petersburg. Girls up to 18 year.


No. PNo. Name            Score WP  SB   PS  rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  3 Lupik Marina     87 KM 8.0 48.5 42.50 42.5 2101 2365 +0.97
 2.  1 Donyec Valyentina   86 KM 7.0 51.5 37.00 35.0 2155 2052 -0.56
 3.  2 Egorova Ekatyerina  89 KM 6.5 50.5 36.50 35.0 2121 2231 +0.44
 4.  4 Lyelyekova Ol`ga    87 KM 6.0 45.0 30.00 30.5 2062 2244 +0.46
 5.  11 Korchagina Viktoriya  92 KM 5.5 49.0 26.00 31.0 0000 1939 1939
    5 Kuzyevanova Evgyeniya  89 KM 5.5 48.0 25.00 31.0 2000 1806 -0.67
    12 Madurova Irina    87 KM 5.5 47.0 24.75 28.5 0000 1763 1763
    19 Lobanova Valyeriya   88 1" 5.5 46.5 22.75 28.0 0000 1853 0  
    18 Lyevshakova Alyeksandra 91 1" 5.5 42.5 24.00 26.0 0000 1990 0  
    6 Astanovskaya Yuliya   86 KM 5.5 38.5 21.00 25.0 1984 1875 -0.26
    37 Shlakich Anna     91 1  5.5 35.5 20.00 22.0 0000 -  0  
 12.  21 Ploshkina Anastasiya  88 1' 5.0 45.0 21.00 22.0 0000 1364 0  
    15 Bragina Anastasiya  92 1" 5.0 44.0 20.00 26.0 0000 1405 0  
    7 Ovod Inga      88 1  5.0 43.5 22.75 25.0 1980 1890 -0.35
    17 Ivakina Ekatyerina  89 1" 5.0 43.5 22.25 27.0 0000 1958 1958
    14 Yugina Mariya     88 KM 5.0 40.5 21.25 25.5 0000 1797 0  
    16 Gaprindashvili Nona  91 1" 5.0 38.5 18.50 24.5 0000 1797 0  
 18.  10 Burova Alyeksandra  87 KM 4.5 49.0 20.50 28.0 0000 1451 0  
    13 Rumyancyeva Mariya   90 KM 4.5 44.5 20.00 24.0 0000 1931 0  
    20 Byelyen`kaya Dina    93 1' 4.5 40.0 18.00 22.0 0000 1903 0  
    26 Kovalyenko Mariya   92 1  4.5 34.5 16.50 17.5 0000 2655 0  
    8 Minina Vyeronika   88 KM 4.5 33.5 15.50 19.5 1978 -  +0.00
 23.  9 Anisimova Dar`ya   87 KM 4.0 47.0 17.75 29.0 0000 2095 0  
    33 Poyarkova Ol`ga    88 1  4.0 37.0 12.50 16.5 0000 1978 0  
    29 Lisinyuk Ekatyerina  87 1  4.0 36.0 11.50 17.0 0000 -  0  
    22 Alimova Ekatyerina  92 1  4.0 35.5 10.50 20.0 0000 1385 0  
    34 Rubina Mariya     89 1  4.0 35.0 11.00 15.0 0000 -  0  
    38 Shukina Galina    89 1  4.0 34.5 10.75 18.5 0000 1301 0  
 29.  36 Tukan Ekatyerina   92 1  3.5 42.0 13.75 19.5 0000 1788 0  
    25 Kovalyeva Sof`ya    92 1  3.5 38.0 12.00 16.5 0000 1980 0  
    27 Kozak Mariya     90 1  3.5 37.0 16.50 17.0 0000 -  0  
    28 Krasnova Dar`ya    88 1  3.5 31.5  8.50 13.0 0000 1788 0  
 33.  24 Kirillova Natal`ya  87 1  3.0 38.5 11.50 19.0 0000 1856 0  
    32 Poyarkova Irina    92 1  3.0 36.5 12.00 17.0 0000 1307 0  
    30 Nikolayeva Anna    87 1  3.0 32.5  6.00 13.5 0000 -  0  
    35 Tokaryeva Tat`yana   88 1  3.0 31.5  9.75 14.5 0000 1978 0  
 37.  23 Vyelicharova Marta   88 1  2.0 32.0  3.75 10.0 0000 1323 0  
 38.  31 Pyetuhova Ol`ga,   88 1  0.5 35.5 12.50  3.5 0000 -  0